Abstrakt expressionism och Agnes Martin

Abstrakt expressionism och Agnes Martin

Agnes Martins estetiska matriser (beskuren)

 

Modernismen var en konströrelse som ville göra upp med traditionella sätt att skapa konst. Man ville förnya konsten och under 1800-talets sista årtionde började allt fler konstnärer revoltera mot realismens och naturalismens dominans. Konstens uppgift blev inte bara att beskriva den fysiska verkligheten utan även att sätta igång tankar och mentala processer genom att påverka känslor och fantasiliv. Expressionismen framträdde inom olika konstnärskretsar runt om i Europa och nådde sin höjdpunkt under tiden mellan 1905 och 1920. Den var inte en entydig och enhetlig rörelse utan sökte genom starka färger och abstraktioner ge uttryck för konstnärens känslor eller inre föreställningsvärld.

Termen abstrakt expressionism myntades första gången 1919 av den tyska tidskriften Der Sturm för att beskriva de tyska expressionisternas icke föreställande verk. Konstkritikern Robert Coates (1897-1973) som skrev för The New Yorker, använde begreppet för att karakterisera en grupp amerikanska

Article source: http://www.tidningenkulturen.se/component/content/article/177-veckans-artikel/15051-abstrakt-expressionism-och-agnes-martin

This entry was posted in Fine Art News and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.